Oblasti použití

Windenergie

Energie větru

TPA je váš spolehlivý partner pro příjezdové cesty a montážní plochy na stavbách a pro údržbu zařízení pro větrnou energii.

Schwerlast

Těžký náklad

V oblasti těžkého nákladu se používají naše produkty pro ochranu podkladu nebo zajištění nosnosti.

Leitungsbau

Výstavba vedení

Vedení se nezastaví ani před nesjízdnými terény - díky TPA se nemusí zastavit ani montážní vozy.

Kranstellflächen

Odstavné plochy jeřábů

K zajištění bezpečného stanoviště pro jeřáby sázejí jeřábnické firmy na TPA.

Baustellen

Staveniště

Na staveništích je zapotřebí nejrůznějších přístrojů. Ne vždy je pro ně podklad vhodný.  Zde se do hry dostává TPA.

Konzerte

Koncerty

Koncerty představují velkou výzvu pro trávník pod nimi - zvláště na stadionech. Zde pomohou naše produkty.

 

Großveranstaltungen

Velké akce

U velkých akcí se naše produkty pravidelně používají pro přístupové cesty, chodníky, podstavce jevišť a zahrazení.