Stavba vedení

Schválený plán termínů pro základové a montážní práce u stožárů vysokého napětí nepředstavuje díky našemu systému staveništních komunikací žádný problém. V co nejkratší době dodáme a položíme potřebné panely pro příjezd ke stožárům.

Dokonce u nepříznivých povětrnostních podmínek a extrémních půdních podmínek je použitelný materiál a zajišťuje bezproblémové staveništní plochy.