Velké akce

Pravidelně jsou naše panely trax používány u mezinárodních velkých akcí a veletrhů.

Oblast použití je různorodá a téměř bez hranic:

  • Podklad stanů a pódií
  • Příjezdy pro catering/stavitele pódií
  • Příjezdy pro těžké transporty, které musí zajistit dodání veletržních exponátů nebo veletržních hal
  • Parkovací plochy pro návštěvníky