O TPA

TPA roste svými úkoly

Založení TPA Trax Portable Access GmbH jako dceřiné společnosti TPA Ltd. v Německu v roce 2006 bylo úspěšný krok za stávajíc situace na trhu. relativně malá skupina uživatelů dočasných staveništních komunikací potřebovala silného partnera jako poskytovatele služeb pro mobilní příjezdové cesty.

Aktivním vystupováním TPA GmbH a na zákazníky orientovaným řešením zakázek rostla na jedné straně důvěra zadavatelů v naši činnost a na straně druhé zájem i mimo dosud známé obory. Abychom vyhověli rostoucím potřebám zákazníků týkajících se kapacit a zpracování zakázek, nutně se musela dále vyvíjet i firma TPA GmbH.

Do budoucna směřující krok bylo zapojení TPA do Vp-Group v Anglii. Silný a široce rozmístěný podnik dal potřebný impulz pro další růst zvláště na německém a nadto i na evropském trhu.

Dosažené výsledky TPA GmbH i pozitivní posouzení trhu vedly k rozsáhlým investicím a k managementu vyznačujícímu se důvěrou, což nám umožňuje i dále upevnit a v celoevropském měřítku rozšířit naši vedoucí úlohu v pronájmu mobilních silnic a ploch.

Na této cestě jsme se dostali o kus dál, ale současně si uvědomujeme naši odpovědnost vůči našim zákazníkům týkající se stálého zvyšování kvality.

S touto motivací se nám daří stále lépe uspokojovat potřeby našich zadavatelů a tím naplňujeme i důvěru v nás vloženou.