Mobilní mosty

TPA nabízí řadu mostů pro nejrůznější účely použití. Ty jsou od mostů pro chodce až po železniční mosty.

Přednosti mostů TPA jsou zřejmé:

  • Rychlá montáž a demontáž za 2-4 hodiny (most 12,5 m: 5-6 hodin)
  • Není zapotřebí opěr
  • Žádné vybagrování a obnovení břehů
  • Bez kontaminace vodního toku, tzn. vápenec nebo kontaminovaný materiál
  • vysoká efektivita nákladů
  • Bez omezení vodního toku, jako například při použití betonových nebo ocelových trubek. Proto také omezené riziko přetečení na jiné místo, např. proti proudu.