Mobilní silnice

Mobilní cesty jsou základním využitím pro naše panely trax. Tisíce kilometrů cest byly v minulých letech tímto způsobem postaveny.

Mobilních cest se využívá vždy, pokud:

  • se staveniště nachází na území mimo silnice a cesty
  • není podklad dostatečně nosný pro pojezd potřebnou technikou
  • je podklad, po kterém je třeba jezdit ke staveništi příliš citlivý
  • je zapotřebí pojezd těžké techniky - pojezd podkladu by vedl k nežádoucímu zhutňování zeminy