Panel Trax

Srdeční záležitostí našich služeb je panel trax. Tvoří základ většiny našich příjezdových řešení. Desetiletí zkušeností se mezitím zobrazila ve vývoji a vytvořila nejflexibilnější a nejvyspělejší produkt svého druhu.

Panel trax je přednostně využíván, aby byla vytvořena tři metry široká, extrémně zatížitelná dočasná provizorní cesta pro všechny  podkladové podmínky.

Jeho vlastnosti rozdělení zatížení umožňují i těm nejtěžším vozidlům pohyb i na měkkém podkladu.

Panely jsou sešroubovány a nabízejí tak optimální bezpečnost s ohledem na trakci a rozdělení zatížení. Vzniká pevně propojená celková plocha. Což opět zajistí jistotu plánování pro stavební projekty a projekty akcí. Buďte nezávislí na počasí a méně nosných podlahách!

Panel trax se skládá z jednotlivých oddílů se skříňovým profilem, které jsou propojeny do délky tří metrů. Díky své speciální struktuře se nadto optimálně přizpůsobí daným vlastnostem podkladu.

Každý oddíl má dvě strany, jednu příjemnou pro chůzi s plochým profilem a jednu silně profilovanou stranu pro zvláště vysokou přilnavost.

Šířka a konstrukce provizorních silnic z panelů trax se liší v závislosti na místních podmínkách, povoleném tlaku na podklad a celkovém zatížení. I při pokládce v šířce 6m získáte celkovou plochu pevnou v tahu, protože oba 3-metrové pásy jsou společně pevně sešroubovány.