Afspærringer

Alt efter kravene kan vi opstille vores Traxpaneler samt vores MD 40 materiale som hegn. Således sikres en sikker afspærring af bestemte områder. Ofte er det vigtigt:

  • at sikre en byggeplads mod uautoriseret adgang
  • at sikre fareområder
  • at adskille arrangementsområder fra hinanden
  • at forsyne open air-arealer med beskyttelse mod syn, indtrængen og forcering
  • at kanalisere de besøgende