Mobile broer

TPA tilbyder en række af broer til mange forskellige anvendelsesformål. Disse rækker fra gang- til jernbanebroer.

Fordelene ved mobile TPA broer er:

  • Hurtig montering og afmontering på 2-4 timer (12,5 m bro: 5-6 timer)
  • Ingen vederlag nødvendige
  • Ingen uddybning og genindsættelse af bredder
  • Ingen forurening af vandløbet, dvs. kalk eller forurenet materiale
  • Høj omkostningseffektivitet
  • Ingen reduktion af vandløbet, som f.eks. ved anvendelse af beton eller stålrør og sten. Derfor også en formindsket risiko for oversvømmelser andre steder, f.eks. opstrøms.