Mobile veje

Mobile veje er den grundlæggende anvendelse af vores Traxpaneler. Tusindvis af kilometer veje er i de senere år blevet udført på den måde.

Mobile veje bruges, når:

  • byggepladsen ligger i terrænet, afsides fra kørebaner og vejstrækninger
  • underlaget ikke har en tilstrækkelig bæreevne til kørsel med den påkrævede teknik
  • underlaget, der skal køres på for at nå hen til byggepladsen, er for følsomt
  • kørsel med tung teknik er nødvendigt - kørsel på underlaget ville føre til uønsket jordkomprimering