Hvorfor TPA

Du har et midlertidigt underlags- eller tilkørselsproblem, vi har løsningen, der kan udføres på kort sigt. Den giver dig en række fordele.

 • Lejebasis
  TPA panelerne udlejes. På den måde betaler du kun for den faktiske brugstid og har ingen investeringsudgifter. 
 • Planlægningssikkerhed
  Du er uafhængig af vejret.
 • Fleksibilitet
  TPA råder over næsten 100 vejkilometer aluminiumpaneler og arbejder internationalt. Det garanterer korte leveringstider og fleksible anvendelsesmuligheder.
 • Miljøbeskyttelse
  Der undgås markskader pga. kørsel.