Ydelser

TPA er den førende udbyder af mobile tilkørselsløsninger i hele Europa. Tilfredse kunder bekræfter, at service og kvalitet har højeste prioritet. Vores portefølje rækker fra mobile veje og monteringsflader for byggepladser til græsplænebeskyttelsessystemer for store arrangementer. Med udgangspunkt i dine krav udarbejder vi optimale løsninger, så dit projekt bliver en succes.

Overblik over vores ydelser

 • Oprettelse af mobile veje og flader for transporter med tung last
 • Etablering af monteringsflader
 • Midlertidige kranopstillingspladser
 • Adgangsveje/tilkørsler af mobile systemer
 • Græsplænebeskyttelsessystemer for stadioner
 • Flader til beskyttelse af græsplænen ved koncerter/store arrangementer
 • Sceneunderbygninger af vægtfordelende aluminiumpaneler af høj kvalitet
 • Afspærringer/hegn af aluminiumprofiler (støjværn/lydværn)
 • Gangstier, man ikke snubler over pga. ramper
 • Parkeringsplader/parkeringsarealer med tilsvarende til-/frakørsler
 • Mobile broer
 • Beskyttelse mod følsomme underlag