Service

Opmaken van de offerte

Wij garanderen u binnen de 24 uur het opsturen van een offerte, volledig afgestemd op uw eisen.

Bezoek aan de bouwplaats / technisch advies

Voor elk project sturen wij vooraf één van onze experts naar de plaats van het gebeuren. Deze bepaalt de maten en voorwaarden om een optimaal projectverloop te garanderen. Deze service is voor u vanzelfsprekend gratis. 

Projectafhandeling/ montage/ demontage

Op basis van de vastgelegde uitvoering bij het bezoek ter plaatse of overeenkomstig hun voorschriften wordt ons materiaal door ons eigen, ervaren personeel geïnstalleerd met speciale voertuigen. Dankzij logistiek optimaal geplaatste depots in heel Duitsland kunnen wij garanderen dat ons materiaal binnen de kortste tijd kan worden gebruikt en geplaatst. Bij grote projecten verzekeren onze site-supervisors dat voorgeschreven tijdschema’s en processen perfect in elkaar sluiten. Natuurlijk voorzien wij voor u vaste contactpersonen,   die uw project vanaf het begin begeleiden.

U kent ons materiaal nog niet? Neem dan met ons contact op! Graag demonstreren wij u live onze diensten en informeren wij u mocht er zich een project in uw buurt plaatsvinden.