Montageoppervlakken

Wanneer een zwaar voertuig over een moeilijk terrein moet rijden, beschermen de TPA montageoppervlakken de ondergrond, bijv. voor kranen.

Montageoppervlakken uit Traxpanels worden gebruikt, wanneer:

  • de bouwplaats op het terrein zich ver van alle rijbanen en wegen bevindt
  • de montagewerkzaamheden een effen en schone ondergrond vereisen, bijv. voor de tijdelijke opslag van kwetsbare onderdelen
  • de techniek en de te monteren onderdelen te zwaar zijn voor de betreffende ondergrond
  • den centraal oppervlak nodig is voor het verdelen van de gemonteerde onderdelen op verschillende plaatsen