Mobilne mosty

TPA posiada w swojej ofercie szereg mostów do różnych zastosowań – od mostów pieszych, po mosty kolejowe.

Zalety mobilnych mostów TPA:

  • Szybki montaż i demontaż w ciągu 2-4 godzin (most 12,5 m: 5-6 godzin)
  • Brak konieczności wykonania przyczółków
  • Brak wykopów na brzegu rzeki i ich ponownego zasypywania
  • Brak niebezpieczeństwa skażenia rzeki, np. wapnem lub skażonym materiałem
  • Wysoka rentowność
  • Brak redukowania cieku wodnego, jak np. w przypadku użycia rur betonowych lub stalowych i kamieni. Dzięki temu zmniejszone ryzyko wylania rzeki w innym miejscu, np. w górze rzeki.