Ogrodzenia

W zależności od potrzeb Traxpanel oraz MD40 mogą służyć również jako ogrodzenie. Umożliwiają one bezpieczne wydzielenie określonych stref. Najczęstsze zastosowania:

  • zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieupoważnionych
  • zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
  • oddzielenie od siebie poszczególnych stref podczas imprezy
  • barierki zasłaniające i chroniące przed przejściem na imprezach plenerowych
  • kierowanie ruchem uczestników