Zábrany

Dle potřeby můžeme naše panely trax i materiál MD 40 postavit jako plot. Tím je zajištěno i bezpečné zablokování určitých oblastí. Často platí:

  • je třeba zajistit staveniště před přístupem nepovolaných osob
  • zajistit nebezpečné oblasti
  • oddělit od sebe oblasti akcí
  • opatřit prostranství pod širým nebem ochranou proti pozorování , vniknutí nebo přelezení
  • Vytvářet kanály pro proudy návštěvníků