MD40

Nepřekonatelné, pokud se jedná o rychlou pokládku: MD40 od TPA. Díky technice pokládky rolemi je 26 metrů staveništní cesty položeno pomocí automobilového jeřábu za deset minut.

Tím je MD40 na místě vždy tam, kde máme pro pokládku a demontáž k dispozici jen málo času. MD40 je pojízdný pro osobní vozy a vysokozdvižné vozíky (do 3 t).

Díky flexibilnímu konstrukčnímu dílu co dva metry může být role MD40 dokonce přizpůsobena místním podmínkám jako jsou stromy.