Verklaring privacybescherming

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“).Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maakt van het gebruik van de website door u. De door de cookie opgeroepen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over de website-activiteiten samen te stellen voor de beheerder van de website en om andere diensten, die verbonden zijn aan het website- en internetgebruik, te voltooien. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens, die door Google opgeslagen worden, in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; wij wijzen er u toch op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Door het gebruiken van deze website stemt u in met de verwerking van de via u verzamelde gegevens door Google op de voorafgaande wijze en voor het hiervoor genoemde doeleinde.

Voor de statistische beoordeling van de bezoekerstoegangen worden gegevens voor verkoopsdoeleinden en voor het herkennen van webbezoekers verzameld, verwerkt en opgeslagen. Er wordt op basis van deze gegevens een adresbepaling uitgevoerd. Dit echter enkel in situaties waarin verzekerd is dat het zich om een bedrijf en niet om een individu handelt. Hiervoor worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken. De verzamelde bedrijfsgegevens kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten. Deze bezoekersinformatie mag worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen aan te maken.