O firmie

TPA rośnie wraz z zadaniami

Spółka TPA Trax Portable Access GmbH powstała w Niemczech w 2006 roku jako spółka zależna TPA Ltd w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku. Stosunkowo mała jeszcze grupa użytkowników tymczasowych dróg budowlanych potrzebowała prężnego partnera w dziedzinie mobilnych dróg dojazdowych.

Dzięki dużej aktywności TPA GmbH oraz realizacji zleceń zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów rosło zaufanie naszych zleceniodawców do naszej działalności oraz zainteresowanie poza znanymi dotąd branżami. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania naszych klientów w zakresie dostępności i realizacji zleceń nastąpił dalszy rozwój TPA GmbH.

Ważnym krokiem w przyszłość było włączenie spółki TPA do brytyjskiej grupy Vp-Group. Silna i działająca w wielu sektorach firma dała impuls do dalszego rozwoju, zwłaszcza na rynku niemieckim i europejskim.

Wyniki uzyskane przez TPA GmbH oraz pozytywna ocena rynku spowodowały szeroko zakrojone inwestycje oraz zarządzanie oparte na zaufaniu, co pozwoliło nam umocnić oraz rozbudować naszą wiodącą na rynku europejskim pozycję w sektorze wynajmu mobilnych dróg i powierzchni.

W tym zakresie przebyliśmy długą drogę, lecz jednocześnie jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności wobec naszych klientów w zakresie ciągłej poprawy jakości.

Przy takiej motywacji uda nam się coraz lepiej spełniać oczekiwania i odpowiadać na potrzeby naszych Klientów, dziękując w ten sposób za okazane nam zaufanie.